top of page

BASES PEDAGÒGIQUES

 

Que és el Niu?

El Niu és un projecte d'Educació Viva (també anomenada educació lliure, respectuosa o activa) situat al barri d'Horta de Barcelona, que acull infants des dels 6 mesos fins als 2 anys al NIU PETIT i dels 2 als 6 anys al NIU GRAN.

Al Niu partim del respecte i del tracte digne a l'infant, per protegir tant la seva integritat física com emocional. L'estimem des de la seva singularitat, i respectem i acollim els seus sentiments i les seves opinions. Només si un infant se sent tranquil i segur emocionalment, està en condicions òptimes per a connectar amb la seva realitat interna, i per tant per aprendre i gaudir-ne. És per això que considerem important poder fer una bona adaptació i un bon vincle amb els acompanyants.

Entenem que cada infant es fa a si mateix a través de la relació amb el seu entorn i amb els altres, així com mitjançant la seva activitat i joc espontani. Pensem que en aquestes edats i moment maduratiu, tan sols es comprèn allò que es viu, i per això possibilitem vivències a través de l'experimentació i el joc.

“L'infant no juga per aprendre, però aprèn perqué juga”, Piaget

Acompanyem als infants en els diferents jocs espontanis que sorgeixen, des de prop, estant presents en qualsevol situació i podent així donar-los-hi la seguretat i la cura que necessiten: jocs simbòlics, jocs relacionals, jocs de descoberta sexual, jocs individual...

Des del Niu entenem que, dins de la franja d'edat que ens movem, tot joc relacionat amb la sexualitat (autoexploració, descoberta d'altres cossos...) és només un joc, exactament al mateix nivell que la resta de jocs, i obeeix a la naturalesa dels infants com a éssers sexuats i sexuals que són, i a la necessitat d'explorar i conèixer el món que habiten, en aquest cas, el seu cos, la seva pròpia natura.

Possibilitem un aprenentatge significatiu i funcional, on l'infant experimenta i viu el plaer de la descoberta partint dels seus interessos i necessitats i, per tant, amb un gran component emocional.

Posem l'èmfasi en el verb aprendre més que en el verb ensenyar.

"Tot el que li ensenyes a un infant, està impedint que ho pugui aprendre", Piaget.

Els acompanyants del Niu proposem diàriament propostes d'activitats que parteixen sempre dels interessos i moments maduratius dels infants i que es basen principalment en: descoberta de l'entorn, vida quotidiana, sensorials, cognitives, plàstiques, experimentals, motrius i musicals.

En general són propostes no dirigides, sense model i amb materials amb possibilitats obertes. Entenem que la clau perquè les situacions d'aprenentatge siguin respectuoses amb els infants és que siguin voluntàries. També incloem alguns dies sense propostes adultes, per poder observar millor les preferències del joc/activitat de cadascú, i tot l'aspecte relacional dels infants.

El Rol dels adults de referència

Es basa a ser acompanyants del seu aprenentatge. Respectem/potenciem la curiositat i necessitat naturals dels infants per aprendre com és el món on viuen.

Procurem:

-permetre que realitzin les seves pròpies accions i reflexions, sense avançar-nos-en.

-incentivar que els infants construeixin les seves pròpies creences/interpretacions en lloc de projectar les nostres

-practicar la comunicació assertiva per permetre que l'infant desenvolupi un autoconcepte positiu i, en tot cas, el seu propi autoconcepte: sense qualificatius i sense establir comparacions amb altres infants; descobrim les situacions/vivències amb absència de judici.

-oferir eines per aprendre a resoldre els seus conflictes en lloc de resoldre'ls nosaltres des del "poder de ser adult" i entenent-los com a oportunitats per a l'educació emocional, per aprendre a gestionar les relacions amb un mateix i amb els altres...

Des de El Niu fomentem l'autonomia:

- Observem tot allò que l'infant pot realitzar per si mateix i li deixem l'espai i temps perquè ho realitzi (per exemple, si l'infant sap posar-se el plat i els coberts a taula deixem que ho faci per si sol)

- Respectem els seus ritmes per tal que puguin anar desenvolupant de manera sòlida les seves pròpies capacitats (per exemple, si no poden pujar a algun lloc com els gronxadors, escales... acompanyar-lo emocionalment davant d'aquesta situació i així lliurar-li l'oportunitat de què amb el temps hi acabi pujant pel seu propi peu).

Fomentem també l'autoregulació en aquells aspectes que els infants poden prendre decisions per si mateixos, confiant en el seu criteri:

- Els infants circulen lliurement pels diferents espais, interactuant-hi atenent als seus interessos i desitjos.

- Els infants s'autorregulen respecte al menjar, decidint quins aliments i quina quantitat necessita el seu cos.

- Respectem els temps i la voluntat de l'infant en el canvi de bolquer.

- Entenem que les sensacions corporals dels infants són diferents de les nostres i respectem les seves percepcions de fred/calor.

-Acompanyem als infants en el seu descans en el moment que ho necessiten.

Dins l'autoregulació hi ha uns límits consensuats per l'equip pedagògic que els infants han de complir.

Els límits tenen una doble funció:

- En l'àmbit col·lectiu, procuren un ambient relaxat, de convivència agradable i lliure de perills pels infants.

- En l'àmbit individual, cada nen/a necessita uns límits que defineixin un marc segur dins del qual poder actuar amb llibertat.

Des del Niu els comuniquem de manera clara i cal que els respectin. Els límits, consensuats pels acompanyants, són una guia d'actuació per a aquests. Els acompanyants són qui valoren, en tot moment, com i quan fer-los respectar.

“Tot el que li ensenyes a un infant, està impedint que ho pugui aprendre”, Piaget

Al Niu entenem que totes les persones que formem part de l'educació dels petits i petites hem d'estar intercomunicades i en relació constant. És per això que, en formar part del Niu, les famílies assumeixen els següents compromisos:

1. Assistir a les assemblees a què siguin convocades.

2. Participar mínim en les 3 activitats d'autogestió oficials que s'organitzen al llarg del curs per aconseguir fons pel projecte educatiu (rifa i calendari de Nadal, venda de roses per Sant Jordi, i celebració del solstici d'estiu.)

3. Cuinar per a tots els infants i els acompanyants 5-6 vegades aproximadament al llarg de l'any.

4. Participar en les tres Jornades de Treball, una per trimestre, per adequar els espais (8 h/jornada)

​5. Almenys un membre de la família ha de participar activament en alguna de les comissions, que actualment són: Esdeveniments, Alimentació, Jornades de Treball, Festes, Canguratge, Creació, Entrades i sortides i Xarxes Socials.

bottom of page